1. Start
 2. Aktualności
 3. Karta rezydenta długoterminowego UE - Co daje?

Karta rezydenta długoterminowego UE - Co daje?

Czym jest karta rezydenta długoterminowego UE, co daje i dlaczego warto o nią wnioskować? Jest to dokument, który cudzoziemiec może otrzymać po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce. Pozwala między innymi na legalny pobyt na terenie Polski bez konieczności posiadania innych dokumentów, takich jak zezwolenie na pracę czy karta pobytu tymczasowego. Żeby jednak otrzymać kartę rezydenta, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak załatwić wszystkie formalności.

Karta rezydenta długoterminowego – co daje?

Kto to jest rezydent długoterminowy UE i co daje karta rezydenta? Jest to osoba mająca prawo do legalnego pobytu i pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Może także poruszać się po strefie Schengen nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni. Ma także możliwość podjęcia pracy w niektórych krajach Unii Europejskiej na warunkach określonych w przepisach danego państwa.

Taki dokument wystawiany jest bezterminowo, choć samą kartę należy wymienić raz na pięć lat.

Jakie wymogi trzeba spełnić?

Kartę rezydenta długoterminowego może otrzymać osoba, która:

 • przez co najmniej 5 lat przebywała legalnie i nieprzerwanie na terenie RP,
 • ma stabilne i regularne źródło dochodu od co najmniej 3 lat,
 • potwierdzi znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne,
 • ma zagwarantowane prawo do lokalu.

Jakie dokumenty przygotować?

Żeby uzyskać kartę rezydenta długoterminowego, przygotuj następujące dokumenty:

 • dwa egzemplarze wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w języku polskim;
 • oryginał paszportu zagranicznego wraz z dwoma kserokopiami wszystkich zapisanych stron, zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy. Oryginał paszportu należy okazać przy składaniu wniosku, ale zostanie on zwrócony w tej samej wizycie i nie będzie przechowywany w urzędzie na żadnym etapie procedury;
 • cztery aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami;
 • dokumenty potwierdzające 5-letni legalny i nieprzerwany pobyt w Polsce, na przykład kserokopia poprzedniego paszportu z wizami i pieczątkami potwierdzającymi wyjazdy i przyjazdy do Polski. Oryginał należy okazać do wglądu;
 • dodatkowe dokumenty, które potwierdzą informacje zawarte we wniosku i uzasadnią ubieganie się o zezwolenie, na przykład umowy o pracę, zeznania podatkowe PIT-37/PIT-11, tytuł prawny do lokalu;
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek z wymienionymi wyżej dokumentami należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Wynosi ona 640 złotych, jednak jest zwracana w całości w razie decyzji negatywnej. Jeśli decyzja będzie pozytywna, należy zapłacić dodatkowe 50 zł za wydanie karty.

Po przyjęciu wniosku wojewoda umieści odcisk stempla potwierdzającego złożeniu wniosku w paszporcie cudzoziemca. Umożliwia on legalne przebywanie na terenie RP aż do dnia rozpatrzenia wniosku (pozytywnego lub negatywnego).

Czas oczekiwania na decyzję jest indywidualny, jednak zazwyczaj trwa do 3 miesięcy.

Jeżeli decyzja będzie negatywna, cudzoziemiec ma prawo do złożenia odwołania. Jeśli jednak nie ma innego ważnego dokumentu legalizującego pobyt w Polsce, musi opuścić jej granice.

Podsumowanie

Czym jest karta rezydenta długoterminowego i co daje? Jest to dokument pozwalający na legalny pobyt i pracę na terenie Polski oraz podróżowanie po strefie Schengen. Jest wydawany cudzoziemcom, którzy przebywają na terenie RP przez co najmniej 5 lat i spełniają określone wymagania. Wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego.

Masz kłopoty z zebraniem wszystkich dokumentów lub nie wiesz, jak odwołać się od decyzji? Zgłoś się do nas! Kancelaria do Spraw Obywatelskich zajmie się wszystkimi formalnościami.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT