1. Start
  2. Oferta
  3. Legalizacja pobytu i pracy
  4. Zezwolenie na pobyt stały dla posiadacza Karty Polaka

Zezwolenie na pobyt stały dla posiadacza Karty Polaka

Jeśli starasz się o zezwolenie na pobyt stały, Karta Polaka jest jednym z dokumentów, które znacząco ułatwią Ci ubieganie się o wydanie karty pobytu. Cudzoziemcy jednak często mają trudności ze złożeniem wniosku. Nie zawsze też wiedzą, jak się zachować w przypadku odpowiedzi odmownej. Na szczęście nie musisz pozostawać z tym sam(a). Chętnie doradzimy Ci, jak przygotować niezbędne dokumenty oraz przeprowadzimy Cię przez cały proces starania się o kartę stałego pobytu z Kartą Polaka.

Jakie przywileje daje zezwolenie na pobyt stały?

Karta Polaka daje wiele przywilejów, takich jak możliwość bezpłatnej nauki w polskich placówkach publicznych czy zwolnienie z opłat za przyjęcie wniosku o wydanie wizy. Wiele osób składa jednak również wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, który daje dodatkowe przywileje, takie jak możliwość wykonywania pracy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń czy podróżowania do innych krajów strefy Schengen.

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt stały dla posiadacza Karty Polaka – na

O zezwolenie na pobyt stały mogą ubiegać się osoby posiadające Kartę Polaka, które mają zamiar na stałe osiedlić się w Polsce. Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

W przypadku osoby małoletniej taki wniosek składają w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli ukończył szósty rok życia, jest obowiązkowa jego obecność w czasie składania wniosku.

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 złotych, a w przypadku osób do 16. roku życia – 50 złotych.

Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane na czas nieokreślony, a Karta Pobytu wydawana jest na 10 lat

Wniosek o wydanie karty pobytu stałego – jakie dokumenty przygotować?

Żeby otrzymać Kartę Stałego Pobytu, należy złożyć następujące dokumenty:

  • 2 egzemplarze wniosku na pobyt stały,
  • Karta Polaka (kserokopia i oryginał do wglądu),
  • 4 kolorowe fotografie,
  • ważny dokument podróży (kserokopia i oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o zamiarze osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Oprócz tego należy dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają Twoją chęć osiedlenia się na stałe w Polsce. Może to być zaświadczenie z uczelni, umowa najmu czy umowa o pracę.

Karta stałego pobytu – jak ją uzyskać?

Obcokrajowcy ubiegający się o kartę stałego pobytu często pytają, czy powinni składać jakiś dodatkowy wniosek o jej wydanie. Otóż po udzieleniu zezwolenia na pobyt stały nie musisz już zajmować się dodatkowymi formalnościami.

Karta Polaka traci ważność z dniem uzyskania zezwolenia na pobyt stały, a jej posiadacz jest zobowiązany do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym została wydana decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały. Karta pobytu zostanie wydana po zwrocie Karty Polaka.

Karta stałego pobytu na podstawie Karty Polaka – dopełnimy wszelkich formalności

Nie wiesz, jak złożyć wniosek o wydanie karty stałego pobytu na podstawie Karty Polaka? Chętnie Ci w tym pomożemy. Zgłoś się do nas! Kancelaria do Spraw Obywatelskich pomoże Ci skompletować wszystkie dokumenty i zweryfikuje ich poprawność, zanim złożysz je do Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli mimo wszystko Twój wniosek zostanie odrzucony lub zostaniesz poproszony o jego poprawienie, doradzimy, jak poradzić sobie w takiej sytuacji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT