1. Start
  2. Oferta
  3. Obywatelstwo polskie
  4. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Osoby posiadające polskie pochodzenie mogą ubiegać się o potwierdzenie obywatelstwa polskiego lub potwierdzenie jego utraty.

Sytuacja ta może dotyczyć zarówno osób zamieszkujących w Polsce jak i za granicą.

Historia Polski sprzyjała na przestrzeni wieków emigracji Polaków do wszystkich zakątków świata. Jeśli jesteś potomkiem emigrantów z Polski, ale nigdy nie posiadałeś polskiego dokumentu tożsamości, nadal możesz sprawdzić, czy posiadasz obywatelstwo polskie z mocy prawa. Wystarczy złożyć stosowny wniosek.

Wymogi formalne wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Samo złożenie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów, które wykażą, że posiadasz lub że utraciłeś obywatelstwo polskie.

Są to między innymi: dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca, akty stanu cywilnego, dokumenty archiwalne. Możesz złożyć je osobiście w urzędzie lub przesłać je pocztą. Pamiętaj, że wniosek może być wypełniony wyłącznie w języku polskim, a wszystkie dokumenty w innych językach muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Kto może złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego?

O potwierdzenie polskiego obywatelstwa lub jego utraty może wystąpić każdy, kto podejrzewa, że może posiadać obywatelstwo polskie z mocy prawa. Wniosek może dotyczyć osoby zmarłej, jeśli wnioskodawca wykaże, że posiada interes prawny (np. zobowiązanie z sądu).

Warunkiem rozpoczęcia procedury o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest złożenie odpowiedniego wniosku. Cudzoziemiec robi to w swoim imieniu – musi osobiście podpisać wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego.

Postępowanie w sprawie o poświadczenie obywatelstwa polskiego lub potwierdzenia jego utraty może być także wszczęte z urzędu. Dzieje się tak w przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, a wojewoda, polski konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Prezydent RP uznają na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, że osoba ubiegająca się o obywatelstwo polskie już je posiada.

Miejsce złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego składa się:

  • do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania lub ostatniego zamieszkania w Polsce
  • za pośrednictwem konsula przez osoby mieszkające za granicą.

Opłaty urzędowe za złożenie wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskieg

58 zł – osoby, które składają wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego w Polsce za pośrednictwem wojewody.

80 euro – opłata konsularna dla osoby, która składa wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za granicą za pośrednictwem konsula.

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną lub postępowanie zostanie umorzone, możesz wnioskować o pełny zwrot poniesionych kosztów.

Decyzja o potwierdzeniu posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Decyzję o posiadaniu lub utracie obywatelstwa polskiego wydaje wojewoda w drodze decyzji. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie od jednego do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Potwierdzenie odbierzesz osobiście w urzędzie lub zostanie przesłane pocztą na wskazany przez Ciebie adres.

Jeżeli otrzymałeś decyzję, z której jesteś niezadowolony, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję w Twojej sprawie. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podsumowanie

Osoby na całym świecie posiadające polskich przodków zastanawiają się, czy i one posiadają obywatelstwo polskie. Aby to ustalić, mogą złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Ich sprawę rozpatrzy właściwy urząd wojewódzki, który zbada dokumenty i okoliczności prawne dotyczące ich urodzenia. W wyniku tego postępowania wojewoda wyda decyzję, w której potwierdzi posiadanie lub nieposiadanie obywatelstwa polskiego.

Żeby wszcząć procedurę, konieczne jest złożenie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty, który musi spełniać określone wymogi formalne. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego może zostać złożony do wojewody albo za pośrednictwem konsula przez osobę mieszkającą za granicą. W zależności od sposobu złożenia wniosku obowiązują różne opłaty urzędowe. W przypadku decyzji negatywnej możesz wnioskować o pełny zwrot poniesionych kosztów.

Decyzja o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest podejmowana przez wojewodę. W decyzji wnioskodawca dostaje potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub informację o utracie obywatelstwa polskiego. Od decyzji można się odwołać do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ciągu czternastu dni.

Jeśli zależy Ci na tym, by Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Kancelaria do Spraw Obywatelskich Ci w tym pomoże. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w ustaleniu, czy jesteś obywatelem Polski! W razie potrzeby pomożemy także złożyć odwołanie.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT