1. Start
  2. Aktualności
  3. Jak napisać odwołanie od decyzji karty pobytu?

Jak napisać odwołanie od decyzji karty pobytu?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały nie zawsze jest rozpatrywany pozytywnie. W takiej sytuacji warto przygotować odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie karty pobytu. Odwołanie możesz wnieść  już w dniu otrzymania decyzji negatywnej. Polecamy jednak dobrze się do tego przygotować. Przeczytaj nasz wpis i sprawdź, jak przygotować odwołanie od odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt i wydania karty pobytu.

Dlaczego otrzymałeś odmowę wydania karty pobytu?

Jeśli otrzymasz odmowę wydania karty pobytu, nie musisz się poddawać. Czasem wniosek zostaje odrzucony z błahych powodów, takich jak źle uzupełnione dane, powołanie się na dokumenty, które utraciły ważność podczas rozpatrywania wniosku czy po prostu niedopatrzenie urzędnika. W takim przypadku warto sprawdzić, dlaczego spotkałeś się z odmową. Powód jest zazwyczaj wskazany w decyzji, choć możesz również znaleźć go w aktach sprawy. 

Jak złożyć odwołanie od odmownej decyzji w sprawie karty pobytu?

W przypadku odmowy wydania karty pobytu odwołanie możesz zgłosić przez następne 14 dni we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. Masz możliwość złożenia wniosku osobiście, listownie lub elektroniczne za pośrednictwem platformy epuap. 

Ważne jest, by zachować kopię złożonego dokumentu.

Odwołanie od decyzji odmownej karta pobytu – wzór

Wzór odwołania od decyzji karty pobytu jest bardzo prosty. Dokument powinien zawierać:

  • Twoje imię i nazwisko,

  • adres,

  • sygnatura sprawy,

  • żądanie ponownego rozpatrzenia wniosku i udzielenie Ci zezwolenia na pobyt,

  • podpis.

Nie masz obowiązku argumentowania swojego żądania, jednak bez wątpienia zwiększy to Twoją szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Napisz, dlaczego uważasz, że decyzja odmowna jest nieuzasadniona, jakich aspektów urząd nie wziął pod uwagę bądź jakich naruszeń prawa się dopuścił. Należy swoje argumenty poprzeć odpowiednimi dokumentami lub podać konkretne przepisy prawne, które zostały naruszone.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT