1. Start
  2. Oferta
  3. Legalizacja pobytu i pracy
  4. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Zatrudnianie obcokrajowców jest częstą praktyką, jednak w niektórych przypadkach niezbędna jest informacja starosty. Jest całkowicie bezpłatna, jednak wymaga złożenia ogłoszenia o pracę do urzędu oraz oczekiwania przez minimum 14 dni. Czasami bywa, że złożenie wniosku sprawia trudności – zwłaszcza jeśli petent robi to pierwszy raz. Nie musisz jednak zostawać z tym sam(a). Chętnie pomożemy Ci uzyskać opinię starosty i udzielimy fachowej porady.

Czym jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych?

Każdy pracodawca ma możliwość zatrudnienia cudzoziemca, jednak w ubieganiu się o pracę zazwyczaj mają pierwszeństwo obywatele Polski. Żeby więc zatrudnić osobę z zagranicy, należy najpierw upewnić się, że na lokalnym rynku pracy nie ma potencjalnych kandydatów na to stanowisko. Świadectwem takiego stanu rzeczy jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Żeby ją uzyskać, trzeba złożyć ofertę do powiatowego urzędu pracy, zaznaczając przy tym, że jest to motywowane potrzebą uzyskania opinii starosty. Co ważne, w ofercie pracy muszą być podane realne stawki i warunki zatrudnienia. Ważne jest, by podana płaca odpowiadała płacy obywateli Polski na tym samym stanowisku.

Kiedy można otrzymać opinię starosty?

Jak długo możesz czekać na informację starosty dla cudzoziemca? Jeśli test rynku pracy wykaże, że wśród Polaków rzeczywiście nie ma kandydata na dane stanowisko, decyzję otrzymasz do 14 dni. Jeżeli jednak okaże się, że jest możliwość przeprowadzenia rekrutacji wśród osób bezrobotnych polskiego obywatelstwa, decyzję otrzymasz do 21 dni.

Co, jeśli test rynku pracy wypadnie pozytywnie?

Jeśli okaże się, że wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy znajdzie się kandydat obywatelstwa polskiego, który jest chętny do objęcia danego stanowiska i ma do tego wymagane kompetencje, wskazane w ogłoszeniu, masz obowiązek go zatrudnić. Jeśli się na to nie zgodzisz, zostanie wydana informacja, że na lokalnym rynku pracy jest możliwość zaspokojenia braków kadrowych. W tym przypadku nie będziesz mógł/mogła zatrudnić na to stanowisko osoby z zagranicy.

Czy zawsze jest wymagana informacja starosty dla cudzoziemca?

Informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy musisz uzyskać jedynie w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Od tej zasady również są wyjątki. Nie musisz starać się o informację starosty o lokalnym rynku pracy, jeśli chcesz zatrudnić pomoc domową, sportowca lub trenera sportowego czy osobę o zawodzie wymienionym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pełną listę przypadków, kiedy nie musisz starać się o uzyskanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, znajdziesz TUTAJ.

Zatrudnienie obcokrajowcy bez opinii starosty

W wielu przypadkach informacja starosty jest wymagana do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Jeśli do wniosku nie dołączysz tego załącznika, w sytuacji, gdy jest on wymagany, nie zostanie on rozpatrzony. Z tego względu zatrudnienie obcokrajowca bez informacji starosty nie jest możliwe (z wyjątkiem przypadków, o których pisaliśmy wyżej). Przyjęcie na stanowisko osoby z zagranicy bez zezwolenia na pracę (lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do podjęcia pracy w Polsce) jest traktowane w świetle prawa jako nielegalne zatrudnienie cudzoziemca. Jest to przestępstwo, za które grozi kara od 1000 zł do 30 000 zł. Dodatkowo taki pracodawca może mieć problemy z uzyskaniem kolejnego zezwolenia na pracę dla obcokrajowca w przyszłości. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać, przedsiębiorca może nawet stracić prawo do wykonywania działalności.

Kara może obejmować także pracownika z zagranicy, jeśli wiedział o tym, że jest zatrudniany nielegalnie i godził się na taki stan rzeczy. Grozi mu wówczas grzywna od 20 zł do 5000 zł. Może również zostać deportowany z terytorium Rzeczypospolitej, jednak w takim przypadku wszystkie koszty z tym związane pokrywa pracodawca.

Informacja starosty z Kancelarią do Spraw Obywatelskich

Otrzymanie opinii starosty bywa niekiedy skomplikowane. Przedsiębiorcy często nie mają pewności, w jakich przypadkach przeprowadzenie testu rynku jest niezbędne, a kiedy mogą z tego zrezygnować. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że wszystkie formalności zostały dopilnowane, zgłoś się do nas. Kancelaria do Spraw Obywatelskich pomoże Ci nie tylko uzyskać informację starosty, ale także poprawnie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Skontaktuj się z nami, a my przeprowadzimy Cię przez cały proces legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT