1. Start
 2. Aktualności
 3. Informacja starosty - Co to jest i jak ją uzyskać?

Informacja starosty - Co to jest i jak ją uzyskać?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić pracowników z zagranicy, często pytają, jak uzyskać informację starosty, na jaki okres jest wydawana i kto jest zwolniony z jej uzyskania. Jej otrzymanie jest w wielu przypadkach niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, kiedy informacja starosty jest wymagana.

Informacja starosty – co to jest?

Zatrudnianie obcokrajowców wydaje się czasem przedsiębiorcom dość problematyczne. Dzieje się tak dlatego, że pracodawca w większości przypadków nie może zatrudnić osoby z zagranicy, jeśli na lokalnym rynku pracy można znaleźć kandydatów z obywatelstwem polskim. Świadectwem na to, że rzeczywiście danej pracy nie może podjąć Polak lub cudzoziemiec jest właśnie informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (lub inaczej: opinia starosty, czy test rynku pracy). Jest to jeden z dokumentów, który musi być dołączony do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub do wniosku o zezwolenie na pracę.

Jak uzyskać informację starosty?

Do otrzymania zezwolenia na pracę dla obcokrajowca zazwyczaj konieczna jest informacja starosty. Jak uzyskać ten dokument? Na początku przedsiębiorca musi zgłosić ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy oraz poinformować urzędnika o chęci uzyskania takiej opinii.

W ogłoszeniu o pracę ważne jest, by przedstawić realne warunki zatrudnienia oraz oferowaną płacę, której wysokość pokrywa się z płacą Polaków na tym samym stanowisku. Przedsiębiorca nie otrzyma informacji starosty, jeśli na lokalnym rynku pracy znajdą się polscy kandydaci, którzy odpowiedzą na ofertę pracy.

Starosta wydaje informację o rynku pracy w terminie:

a) do 14 dni od dnia złożenia oferty pracy, jeśli nie ma możliwości zorganizowania rekrutacji na zgłoszoną ofertę pracy;

b) do 21 dni – jeśli na zgłoszoną ofertę pracy zorganizowano rekrutację wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?

Informacja starosty nie jest wymagana w przypadku, kiedy cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę. Dotyczy to m.in. obywatela UE, cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub posiadacza Karty Polaka.

Natomiast jeśli do zatrudnienia obcokrajowca konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę, prawo przewiduje zwolnienie z informacji starosty gdy cudzoziemiec:

 • ubiega się o przedłużenie zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku;
 • jest członkiem rodziny lub wykonuje pracę jako prywatna służba domowa pracownika dyplomatycznego lub organizacji międzynarodowych;
 • wykonuje prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy);
 • jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale w Polsce;
 • w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy);
 • jest sportowcem lub trenerem sportowym;
 • jest lekarzem lub lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującym program specjalizacji;
 • ma być zatrudniony w zawodzie wymienionym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (np.: lekarz specjalista, pielęgniarka, analityk systemów komputerowych, programista aplikacji, technik budownictwa, zawody związane z budownictwem, elektryk, kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego);
 • ma być zatrudniony w zawodzie wymienionym w wykazie wojewody – każde województwo posiada własną listę takich zawodów;
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył studia w uczelni z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa UE, w Liechtensteinie, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii;
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę w Polsce;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Polski.

Podsumowanie

Opinia starosty jest wymagana w procesie zatrudnienia pracowników z zagranicy. Wskazuje ona, czy na dane stanowisko pracy można znaleźć kandydatów spośród obywateli Polski lub cudzoziemców zwolnionych z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać informację starosty, powinni zgłosić ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawić realne warunki zatrudnienia. Niemniej jednak istnieją pewne sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

Jeśli wydaje Ci się, że potrzebujesz informacji starosty, ale nie jesteś pewien jak ją uzyskać, zgłoś się do nas. Kancelaria do Spraw Obywatelskich pomoże Ci w załatwieniu wszystkich formalności związanych z wydaniem zezwolenia na pracę!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT