1. Start
  2. Oferta
  3. Legalizacja pobytu i pracy
  4. Przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce

Przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce

Legalizacja pobytu i pracy bywa stresująca dla wielu obcokrajowców. Nie musisz jednak pozostawać z tym sam(a). Przedłużenie zezwolenia na pracę będzie o wiele łatwiejsze, jeśli skorzystasz z naszych usług. Oferujemy kompleksowe doradztwo, które pomoże Ci uzyskać zamierzony efekt. W naszej kancelarii pracują doświadczeni specjaliści, którzy zapewnią profesjonalną i skuteczną pomoc na każdym etapie procesu. Nie tylko doradzimy, jak złożyć wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca, lecz także pomożemy przygotować wszystkie dokumenty i zweryfikujemy ich kompletność. Jesteśmy przekonani, że możemy pomóc Ci zalegalizować pobyt i pracę w Polsce, dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Ważność karty pobytu czasowego

Bardzo ważna informacja: nie jest możliwe “przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę”. Jeśli kończy Ci się ważność karty pobytu czasowego i nadal chcesz legalnie przebywać i pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – musisz złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenia te są wydawane na określony czas: od 3 miesięcy do 3 lat. Uzyskanie nowego zezwolenia pozwala na legalne przebywanie i wykonywanie pracy w kraju, bez ryzyka nielegalnego pobytu i pracy, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z deportacją.

Bez ważnego zezwolenia na pobyt i pracę, cudzoziemcy nie mają prawa do korzystania z wielu podstawowych usług, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy zameldowanie na stałe w Polsce. Posiadanie ważnego zezwolenia na pobyt i pracę umożliwia także uzyskanie innych ważnych dokumentów, takich jak prawo jazdy czy konto bankowe.

Posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest zatem kluczowe dla utrzymania legalnego statusu w kraju i zapewnienia sobie spokoju i stabilizacji w życiu codziennym. Warto zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą Ci w tym procesie, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i problemów związanych z formalnościami.

Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę dotyczy zezwoleń na pracę typu A, B, C, D i E. Należy go złożyć odpowiednio wcześniej, przed upływem ważności dotychczasowego zezwolenia. Termin ten wynosi nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zezwolenia na pracę.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony odpowiednio wcześnie, przedłużenie legalnego zezwolenia na pracę dla obcokrajowca w Polsce może okazać się niemożliwe, a cudzoziemiec będzie zmuszony opuścić kraj i ubiegać się o uzyskanie nowej wizy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z terminami i wymaganiami związanymi z przedłużeniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w Polsce i działać odpowiednio wcześnie, aby uniknąć niepotrzebnych trudności czy komplikacji.

Jakie dokumenty przygotować?

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca najlepiej złożyć za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, może także zostać złożony osobiście w urzędzie, który będzie wydawał zezwolenie lub drogą pocztową. Kancelaria ds. Obywatelskich wysyła wnioski w każdej z tych form, natomiast z praktyki wiemy, że najszybszą drogą jest portal praca.gov.pl.

Aby złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia, należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę;
  2. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie, takie jak umowa o pracę lub umowa zlecenie;
  4. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku zezwolenia typu A;
  5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  6. Potwierdzenie opłaty za złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami urzędu, który wydał poprzednie zezwolenie i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia.

Dlaczego warto zaufać specjalistom?

Pilnowanie ciągłości ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bywa problematyczne i czasochłonne nawet dla osób, które przebywają w Polsce już od dłuższego czasu. Nie znaczy to jednak, że pozostaniesz bez pomocy. Zgłoś się do nas przed upływem okresu ważności aktualnego dokumentu, a my doradzimy Ci, jak przygotować się do złożenia wniosku i zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Zapraszamy również obcokrajowców, którym z różnych względów odmówiono udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub wydania kolejnej karty pobytu. Pomożemy przygotować odwołanie i doradzimy, jakie kolejne kroki należy przedsięwziąć.

Kancelaria do Spraw Obywatelskich pomoże Ci w złożeniu kolejnego wniosku o pobyt czasowy i aktualną kartę pobytu czy w złożeniu wniosku o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę. Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem związanym z legalizacją pobytu na terytorium RP. Doradzimy Ci na przykład, jakie są typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i jak o nie wnioskować, jak starać się o zezwolenie na pobyt stały czy jak uzyskać wizę.

Nasza kancelaria została założona przez Joannę Mieszczankowską, która w latach 2008-2022 była urzędnikiem państwowym w Kancelarii Prezydenta RP i była odpowiedzialna za opiniowanie wniosków cudzoziemców o obywatelstwo polskie. Możesz więc mieć pewność, że udzielimy Ci najbardziej fachowej porady.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT