1. Start
  2. Aktualności
  3. Obywatelstwo Polskie dla Ukraińca - Jak uzyskać?

Obywatelstwo Polskie dla Ukraińca - Jak uzyskać?

Jak pewnie wiesz, obywatelstwo polskie dla Ukraińca może zostać nadane przez Prezydenta RP. Nie jest to jednak jedyna droga. Możesz także wystąpić o uznanie za obywatela polskiego, jeśli spełniasz określone warunki. Jaki wniosek warto złożyć i jakie dokumenty powinieneś zebrać? Przedstawimy to szczegółowo w naszym wpisie.

Nadanie obywatelstwa polskiego Ukraińcom przez Prezydenta RP

Jednym ze sposobów na uzyskanie obywatelstwa polskiego przez Ukraińca jest nadanie go przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić? Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu obcokrajowcowi i nie obowiązują przy tym żadne określone reguły. Nie jest też wskazany okres oczekiwania na decyzję, a od odmowy nie można się odwołać.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne? Przede wszystkim wypełniony wniosek, fotografia oraz dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, takie jak informacje o źródłach utrzymania, informacje o wstępnych, którzy mieli obywatelstwo polskie czy informacje o utracie polskiego obywatelstwa w przeszłości.

Wniosek złożysz we właściwym Urzędzie Wojewódzkim lub w urzędzie konsularnym.

Uznanie za obywatela polskiego

Aby cudzoziemiec mógł zostać uznany za obywatela polskiego, musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. Cudzoziemiec musi przebywać w Polsce nieprzerwanie i legalnie od co najmniej 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, posiadać stabilne i regularne źródło dochodu oraz prawo do lokalu mieszkalnego

  2. Cudzoziemiec musi przebywać w Polsce nieprzerwanie i legalnie od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, oraz od co najmniej 3 lat być w małżeństwie z obywatelem polskim lub być bezpaństwowcem.

  3. Cudzoziemiec musi przebywać w Polsce nieprzerwanie i legalnie od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia uzyskanego jako uchodźca.

  4. Cudzoziemiec musi być młodszy niż 18 lat, przebywać w Polsce legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, jedno z rodziców musi mieć polskie obywatelstwo, a drugie rodzic musi wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego.

  5. Cudzoziemiec musi być młodszy niż 18 lat, przebywać w Polsce legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, przynajmniej jednemu z rodziców musi zostać przywrócone polskie obywatelstwo, a drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, musi wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego.

  6. Cudzoziemiec musi przebywać w Polsce nieprzerwanie i legalnie od co najmniej 10 lat, posiadać zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu, oraz posiadać stabilne i regularne źródło dochodu i tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

  7. Cudzoziemiec musi przebywać w Polsce nieprzerwanie i legalnie od co najmniej roku, posiadać zezwolenie na pobyt stały, uzyskane z powodu polskiego pochodzenia lub posiadania Karty Polaka.

Żeby uzyskać obywatelstwo polskie dla Ukraińców, trzeba ponadto znać język polski na poziomie co najmniej B1 (znajomość języka musi być potwierdzona stosownym dokumentem). Wniosek należy złożyć we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Podsumowanie

Są dwie drogi, aby uzyskać polskie obywatelstwo. Możliwe jest nadanie obywatelstwa polskiego Ukraińcom przez Prezydenta RP lub wystąpienie o uznanie za obywatela polskiego. W obu przypadkach obowiązują różne formalności. Jak przygotować wniosek, by został rozpatrzony pozytywnie? Procedura jest na tyle skomplikowana, że wielu obcokrajowców korzysta z usług dobrych prawników.

Warto więc skorzystać ze wsparcia Kancelarii do Spraw Obywatelskich, która została założona przez Joannę Mieszczankowską, która w latach 2008-2022 była urzędnikiem państwowym w Kancelarii Prezydenta RP i  odpowiadała za opiniowanie wniosków cudzoziemców o obywatelstwo polskie. Kompleksowa obsługa cudzoziemców jest więc naszą specjalnością. Możesz na nas liczyć takich kwestiach, jak:

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT