1. Start
 2. Aktualności
 3. Karta stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy

Karta stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy

Jednym z dokumentów potwierdzających prawo do legalnego przebywania i pracy na terenie RP jest karta stałego pobytu dla Ukraińca. Daje ona wiele przywilejów, a jej zdobycie może być pierwszym krokiem, by starać się o obywatelstwo polskie. Warto jednak wiedzieć, że na razie legalizacja pobytu i pracy w przypadku obywateli Ukrainy nie zawsze jest konieczna. Dotyczy to przede wszystkim osób, które znalazły się na terenie naszego kraju po 24 lutego 2022 roku. Sprawdź więc, czy potrzebujesz wystąpić o zezwolenie na pobyt stały dla Ukraińca, a jeśli tak – jakie kroki należy podjąć.

Karta stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy

Jednym z dokumentów potwierdzających prawo do legalnego przebywania i pracy na terenie RP jest karta stałego pobytu dla Ukraińca. Daje ona wiele przywilejów, a jej zdobycie może być pierwszym krokiem, by starać się o obywatelstwo polskie. Warto jednak wiedzieć, że na razie legalizacja pobytu i pracy w przypadku obywateli Ukrainy nie zawsze jest konieczna. Dotyczy to przede wszystkim osób, które znalazły się na terenie naszego kraju po 24 lutego 2022 roku. Sprawdź więc, czy potrzebujesz wystąpić o zezwolenie na pobyt stały dla Ukraińca, a jeśli tak – jakie kroki należy podjąć.

Kiedy nie jest potrzebna karta stałego pobytu dla Ukraińca?

Posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy lub karty stałego pobytu dla Ukraińca od 24 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku nie jest wymagane w przypadku uchodźców. Oznacza to, że mogą oni:

 • legalnie przebywać i pracować na terenie Polski,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • mieć dostęp do bezpłatnej edukacji publicznej,
 • korzystać z bezpłatnej opieki medycznej,
 • korzystać z programu 800 Plus i innych świadczeń rodzinnych.

Legalny pobyt na terenie Polski może być również wydłużony do 31 sierpnia 2024 roku w przypadku uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców (nie dotyczy rodziców młodzieży, która ukończyła 18. rok życia).

Żeby korzystać z tych przywilejów, nie musisz składać żadnego wniosku ani starać się o status uchodźcy. Wystarczy, że posiadasz numer PESEL oraz obywatelstwo ukraińskie lub posiada je Twój współmałżonek (dotyczy osób przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku).

Oczywiście – jeśli masz taką możliwość – wciąż możesz wnioskować o zezwolenia na pobyt czasowy i stały.

Kiedy warto wystąpić o zezwolenie na pobyt stały dla Ukraińca?

Zezwolenia na pracę w Polsce są wciąż wymagane od osób, które przekroczyły granicę przed 2022 rokiem oraz od uchodźców mających obywatelstwo inne niż ukraińskie (chyba że posiada je współmałżonek lub rodzic). O kartę pobytu czasowego lub stałego powinny się starać także osoby, które z różnych przyczyn utraciły uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Osoby, które chcą pozostać i legalnie pracować w Polsce po 30 czerwca 2024 roku również powinny starać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub kartę stałego pobytu dla obywatela Ukrainy. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które chcą pozostać w naszym kraju na stałe.

Kto może ubiegać się o kartę pobytu stałego dla Ukraińca?

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 195 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenie na pobyt stały może być udzielane:

 1. Osobom o polskim pochodzeniu, które mają zamiar osiedlić się na stałe w Polsce.
 2. Posiadaczom ważnej Karty Polaka, którzy planują osiedlić się na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Osobom będącym w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku, pod warunkiem że przebywały bez przerwy w Polsce przez co najmniej 2 lata na podstawie wcześniej otrzymanego zezwolenia na pobyt czasowy związanego z małżeństwem lub z powodu statusu uchodźcy, otrzymanej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 4. Osobom, które uzyskały azyl na terenie Polski.
 5. Osobom, które przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały mieszkały w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 6. Osobom, które przez okres nie krótszy niż 10 lat przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały przebywały w Polsce nieprzerwanie na podstawie zgody na pobyt tolerowany, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.
 7. Ofiarom handlu ludźmi, o ile spełniają określone warunki.

Jak złożyć wniosek o kartę stałego pobytu dla Ukraińca – warunki

Żeby uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy, należy złożyć wniosek najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu na terenie RP. Obcokrajowiec składa go osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Jakie dokumenty należy przygotować?

 • wniosek o zezwolenie na pobyt stały w dwóch egzemplarzach,
 • kserokopie paszportu zagranicznego (oryginał do wglądu w czasie składania wniosku),
 • 4 zgodne z wymogami fotografie,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • wszystkie dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

Oczywiście dokumenty te mogą się od siebie różnić w zależności od tego, na jakiej podstawie składasz wniosek. Żeby więc mieć pewność, że skompletowałeś je poprawnie, zgłoś się do nas. Kompleksowa obsługa cudzoziemców to specjalność naszej kancelarii.

Podsumowanie

Aktualnie obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski jako uchodźcy, mogą legalnie przebywać na terytorium RP oraz podejmować pracę. Nie są wymagane przy tym takie dokumenty jak wiza, zaproszenie dla cudzoziemca czy informacja starosty dla cudzoziemca. Osoby, którym nie przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz uchodźcy, którzy chcą pozostać w Polsce na stałe, powinni uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały Ukraińca. Jak zgromadzić potrzebne dokumenty i złożyć wniosek? Zgłoś się do nas – chętnie Ci w tym pomożemy.

Nasza kancelaria udziela porad także w innych sytuacjach, takich jak staranie się obywatelstwo czy przedłużenie zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce. Zapraszamy do kontaktu.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT