1. Start
 2. Aktualności
 3. Karta Polaka dla Ukraińca - Jak uzyskać?

Karta Polaka dla Ukraińca - Jak uzyskać?

Karta Polaka dla Ukraińca daje szereg przywilejów, takich jak możliwość nieodpłatnej nauki w placówkach publicznych czy podejmowania pracy bez dodatkowych zezwoleń. Jednak oczywiście nie każda osoba może się ubiegać o wydanie takiego dokumentu. Upewnij się więc, czy spełniasz wszystkie kryteria i sprawdź, jak złożyć wniosek.

Karta Polaka – co to jest?

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Nie oznacza to jednak, że taka osoba otrzymuje obywatelstwo polskie. Karta Polaka nie jest również dokumentem, który uprawnia do przekraczania granicy ani osiedlania się na terenie RP. Jej posiadacz może jednak podejmować pracę – w tym przypadku nie są potrzebne zezwolenia na pracę w Polsce, zaproszenie dla cudzoziemca ani informacja starosty dla cudzoziemca.

Karta Polaka wydawana jest na 10 lat. Po ich upływie można ubiegać się o przedłużenie jej ważności. Osoby po ukończeniu 65. roku życia otrzymują dokument na czas bezterminowy.

Karta Polaka dla Ukraińca – kto może się o nią ubiegać?

Kartę Polaka może uzyskać obywatel Ukrainy, który:

 • wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 • w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 • wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające jego aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 • złoży oświadczenie, że on lub jego wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 • ma polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Co daje Karta Polaka dla obywatela Ukrainy?

Karta Polaka dla Ukraińca w Polsce daje szereg przywilejów, takich jak: 

 • brak wymagań zezwolenia na pracę oraz ma możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej według tych samych zasad, co obywatele Polski;
 • uczęszczanie na studia, studia doktoranckie, uczestniczenie w różnych formach edukacji oraz angażowanie się w badania naukowe i projekty rozwojowe;
 • dostęp do usług opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych;
 • korzystanie z 37% zniżki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych w Polsce;
 • możliwość bezpłatnego wejścia do wybranych muzeów narodowych w Polsce;
 • wsparcie konsularne w sytuacjach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką międzynarodową;
 • zwolnienie z opłat konsularnych związanych z:
  • przetwarzaniem wniosku o wydanie wizy dla cudzoziemców w celu skorzystania z praw wynikających z posiadania Karty Polaka;
  • rozpatrywaniem wniosku o przyznanie obywatelstwa polskiego;
 • otrzymanie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w Polsce w sytuacji ubiegania się o stały pobyt, przyznawanego na okres do 9 miesięcy;
 • priorytet przy staraniu się o wsparcie finansowe skierowane na pomoc Polakom mieszkającym za granicą.

Jak złożyć wniosek o wydanie Karty Polaka?

Wniosek o wydanie Karty Polaka dla obywatela Ukrainy można złożyć w każdym urzędzie wojewódzkim lub urzędzie konsularnym za granicą. Nie musisz wnosić przy tym żadnych opłat.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek jest wypełniony poprawnie, zgłoś się do nas. Kompleksowa obsługa cudzoziemców to nasza specjalność. Pomagamy również w takich kwestiach jak uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i stały czy przedłużenie zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce.

Podsumowanie

Karta Polaka oferuje obywatelom Ukrainy, spełniającym określone kryteria związane z polskością, szeroki zakres przywilejów w Polsce. Umożliwia ona nie tylko łatwiejsze podejmowanie pracy i założenie działalności gospodarczej bez potrzeby uzyskania dodatkowych zezwoleń, ale także dostęp do edukacji, ulg w podróżowaniu, bezpłatnego wstępu do muzeów, a także specjalnego wsparcia konsularnego. Należy pamiętać, że Karta Polaka nie przyznaje obywatelstwa polskiego, ale potwierdza przynależność do narodu polskiego i zapewnia szereg uprawnień ułatwiających życie i działalność na terenie RP. Osoby zainteresowane uzyskaniem Karty Polaka powinny dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie wymagane kryteria i zapoznać się z procedurą składania wniosku, aby skorzystać z tych możliwości.

W razie kłopotów lub wątpliwości zapraszamy do Kancelarii do Spraw Obywatelskich. Legalizacja pobytu i pracy będzie o wiele prostsza z naszą pomocą.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT